สมาธิไม่เป็นหนึ่งเพราะอะไร

21 พค.53
9.00-12.00  รู้อยู่กับรูปนามได้ตลอด ไม่มีดิ่งหรือดับในสมาธิ
12.00-14.30 กำหนดนั่งที่โซฟา ในชม.แรก รู้อยู่กับรูปนามได้ดี โอภาสเกิดตลอด
แต่ในชม.หลัง หลับค่ะ
14.30-15.45 รู้อยู่กับรูปนามได้ดี แต่ช่วงปลายๆ มีความคิดเกิด ดันไปสนใจความคิด
เป็นเรื่องของหนังสือที่เพิ่งอ่านมา ที่พูดเรื่อง ตัววิริยะ กับสติ เป็นตัวหนุนสมาธิ
ทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย และมีความแนบแน่น
เพราะเคยไปอ่านเจอมีคนชอบนำมากล่าวว่า สัมมาสติ จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสัมมาสมาธิก่อน
เราเองเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่า มันเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ยังมีคนดันทุรังยืนยันมา
ก็ปล่อยไปนะ ใครจะเข้าเจยังไง ล้วนเกิดจากเหตุที่เขากระทำมา
เมื่อยังเข้าไม่ถึง ย่อมไม่เข้าใจ
สัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสติเสมอสมาธิ ไม่ก็นำหน้าสมาธิ
ถ้าสมาธินำหน้าสติ นั่นคือ มิจฉาสมาธิ
สมาธิมีอาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่ง ในอารมณ์ธรรมดาของตนได้
ต่อเมื่อ วิริยะทำกิจคือ ประคอง ( จิต ) ไว้ให้สำเร็จ
และสติทำกิจคือไม่ฟั่นเฟือนไปให้สำเร็จอยู่ ( สมาธิ )
เป็นธรรมได้รับอุปการะ ( ดังนั้น ) แล้ว จึงอาจ ( แนบแน่นได้ )
( ต่อไป ) นี้เป้นอุปมาในธรรม ๓ ประการนั้น ( วิริยะ สติ สมาธิ )
เหมือนอย่างว่าในสหาย ๓ คน ผู้เข้าไปสู่อุทยานด้วยประสงค์ว่า จักเล่นนักขัตฤกษ์
ต่างว่าสหายผู้หนึ่งเห็นต้นจำปามีดอกบานงาม ก็เอื้อมมือขึ้นไป แต่เก็บไม่ถึง
คนที่สองจึงก้มตัวลงให้แก่สหายผู้นั้น สหายผู้นั้นแม้ยืนอยู่บนหลังสหายผู้หนึ่ง
เหยียบยันไหล่สหายผู้หนึ่ง จึงเลือกเก็บดอกไม้ตามใจชอบมาประดับกาย เลนนักขัตฤกษ์ได้ฉันใด
ข้ออุปไมยนี้พึงเห็นฉันนั้น
อันธรรม ๓ ประการ มี สัมมาวายามะ เป็นต้น เป็นธรรมเกิดร่วมกัน
เปรียบเสมือนสหาย ๓ คน ผู้เข้าสู้อุทยานด้วยกัน
อารมณ์ ( ของสมาธิ ) เหมือนต้นจำปามีดอกบานงาม
สมาธิไม่อาจะแนบแน่น โดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์ โดยธรรมดาของตนได้
เหมือนสหายผู้แม้เอื้อมมือขึ้นไปแล้ว แต่เก็บไม่ถึง
วายามะ  เหมือนผู้ก้มหลังให้
สติ เหมือนสหายผู้ยืนเอียงไหล่ให้
เมื่อ วิริยะยังกิจ คือ การประคอง ( จิต ) ให้สำเร็จ
และเมื่อสติยังกิจ คือ ไม่ฟั่นเฟือนไปให้สำเร็จอยู่
สมาธิเป็นธรรมได้รับอุปการะ ( ดังนั้น ) แล้ว
จึงอาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์ได้
เปรียบเหมือนในสหาย ๓ คนนั้น
อีกผู่หนึ่งยืนบนหลัง
อีกคนหนึ่งเหยียบยันไหล่ของคนหนึ่ง
จึงสามารถเก็บดอกไม้ได้ตามใจชอบฉะนั้น เพราะเหตุนี้ในธรรม ๓ ประการนั้น
สมาธิอย่างเดียว ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันธ์ โดยความมีชาติเสมอกัน
ส่วนวายามะและสติ เป็นธรรมที่ท่านสงเคราะห์เข้าโดย กิริยา ( คือเป็นธรรมอุดหนุนสมาธิ )

พฤษภาคม 2010
พฤ อา
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: