๒๕-๒๗ กย. ๕๔

๒๕ กย.

วันอาทิตย์ เป็นวันที่ทำงานมากที่สุดและสมาธิเกิดเยอะมากที่สุดกว่าทุกๆวัน เรียกว่า ยิ่งทำงานมากเท่าไหร่ สมาธิยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เวลานอน จิตเป็นสมาธิก่อนที่จะหลับทุกคืน

๒๖ กย.

ระหว่างนั่งรถมาทำงาน จิตเป็นสมาธิ เกิดเป็นระยะๆ

ความสุขกับการทำงาน

เมื่อยังไม่รู้จักกับคำว่าพอใจ จึงประสพแต่ความทุกข์จากความไม่ได้ดั่งใจเนืองๆ

เช้านี้ มีน้องเข้ามาคุยเรื่องลูกๆเขาที่ต้องไปโรงเรียน วันเสาร์อาทิต์จะเป็นวันที่เด็กๆชอบ พอมาวันจันทร์ทำท่าง่วงตลอดไม่อยากไปโรงเรียน

เราบอกว่าเรื่องปกติ เพราะเราเองตอนเด็กๆโดดเรียนประจำ ไม่ชอบไปโรงเรียน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ที่เรียนจบมาได้นี่เพราะสมาธินะ ถ้าไม่ได้สมาธิช่วย คงสอบตกตลอด เรื่องสมาธินี่มารู้ทีหลัง เมื่อก่อนไม่รู้หรอกว่าที่เรียนจบมาได้เพราะสมาธิช่วย

น้องเขาบอกว่า เหมือนเวลามาทำงานเลย พอวันจันทร์ไม่อยากมาทำงาน เราบอกว่า เราชอบทุกๆวัน แม้กระทั่งวันที่มาทำงาน เพราะไม่ว่าจะวันไหนๆล้วนเป็นวันที่เราปฏิบัติทุกวัน แต่ที่ทำงานจะชอบเป็นพิเศษ เพราะสัปปายะเหมาะแก่เรา

ฉะนั้น เราจึงมีความสุขกับการมาทำงานทุกๆวัน เรื่องวันเวลา เราจึงมีความรู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปเร็วมากๆ ทำงานไม่กี่วัน หยุดอีกแล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากสภาวะที่เป็นอยู่คือ รู้ชัดในกายและจิตได้เนืองๆ

ส่วนสภาวะเบื่อที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของสภาวะ ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตปกติ เพราะสภาวะเบื่อแท้ๆที่ทำให้เราพักจิตในสมาธิบ่อยๆ สภาวะเราจึงก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

เหตุเนื่องจาก เมื่อจิตพักในสมาธิเต็มอิ่ม จิตจะสดชื่น เบิกบาน ตัวปัญญามักจะเกิดขึ้นเนืองๆ มีแต่ถ่ายถอนอุปทานที่มีอยู่ แม้กระทั่งการยึดติดเกาะเกี่ยวสิ่งนอกตัวลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แค่ดู แค่รู้มากขึ้น

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี

หากเรายึดติดในสภาวะที่เกิดขึ้น คงจะทุกข์แบก่อนๆ ตอนนี้ไม่แล้ว เพราะทุกอย่างแค่ยอมรับได้ ทุกอย่างล้วนเป้นเพียงสภาวะ เกิดแล้วดับ เกิด-ดับ สลับไปมาอยู่อย่างนั้น แค่ดุ แค่รู้ แค่ยอมรับในความรู้สึกที่มีอยู่ จะเห็นแต่ความไม่เที่ยง

เป็นเหตุให้เห็นได้ว่า แม้กระทั่งสภาวะเบื่อก็มีส่วนดี ทำให้เรารู้จักวิธีรักษาจิตมกาขึ้น รู้ชัดในสภาวะของจิตเป็นสมาธิมากขึ้น เห็นรายละเอียดสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตชัดมากขึ้น ทำให้รู้ว่า สัปปายะที่เหมาะสำหรับตัวเองมีอะไรบ้าง

รอบแรก เดินกับยืน ๕๐ นาที นั่งที่โซฟา ๒ ชม.

เกิดภาวะปีติและสุข รู้สึกเย็นไปทั้งตัว สุขเกิดตลอดจนเลิกนั่ง มีจิตคิดพิจรณาตลอด รู้อาการท้องพองยุบ สักแต่ว่าพองยุบ เพราะความว่างปรากฏขึ้นแทนกาย เสียงชีพจรต่างๆเต้นดังมากๆ มีอาการเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นไปตามปลายนิ้วมือ

จิตคิดพิจรณาเรื่องนิวรณ์ทั้ง ๕ ประโยชน์ของการรู้ชัดในสภาวะของนิวรณ์แต่ละสภาวะ ทำให้รู้ว่า นิวรณ์ไม่ใช่มีแต่ส่วนเสีย ส่วนดีของนิวรรณ์ก็มี บางสภาวะเมื่อสติคมกล้า ต้องอาศัยนิวรณ์บางตัวเข้าช่วยในการทำให้จิตเป็นสมาธิ เช่น ถีนมิทธิ

รอบ ๒ เดิน ๑ ชม. นั่ง ๒๕ นาที

รอบ ๓ เดิน ๑ ชม. ๕๐ นาที นั่งที่โซฟา ๑ ชม. ๑๐ นาที

จิตคิดพิจรณาเรื่อง มรรค มีองค์ ๘ เห็นความแตกต่างของมรรค มีองค์ ๘ กับ อริยมรรค มีองค์ ๘ พิจรณาเห็นว่า สภาวะทั้ง ๒ นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง สามารถนำมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้เห็นได้

เหตุที่ทำให้สภาวะทั้ง ๒ มีความแตกต่าง เนื่องจาก มรรค ๘ ที่ยังมีสักกายทิฏฐิก่อนที่จะถูกทำลายลงไป กับ อริยมรรค ๘ หลังจากสักกายทิฏฐิถูกทำลายเป็นสมุจเฉทประหานไปแล้ว นี่จึงเป็นเหตุที่มาของคำว่า มรรค กับ อริยมรรค

๒๗ กย.

ตื่นตี ๕ รีดผ้า จิตเป็นสมาธิตั้งแต่ยืนรีดผ้า รู้สึกชัดได้ตลอดเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นทุกๆครั้ง ออกจากที่พัก ระหว่างนั่งรถสองแถว เพื่อไปต่อรถของบริษัท จิตเกิดสมาธิเนืองๆ จนกระทั่งไปยืนรอรถ ระหว่างที่ยืนพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานสมาธิยังเกิดอยู่

ระหว่างเดินทาง จิตเป้นสมาธิ รู้สึกตัวได้ตลอด เสียงทีวีดังหาย ดังหายเป็นระยะๆ เรียกว่ารู้ชัดในกายได้ตลอดจนถึงที่ทำงาน

รอบแรก เดิน ๑ ชม. นั่งที่โซฟา ๒ ชม.

น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นเหตุ

ตั้งแต่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ขึ้นมาเยอะ จาก ๕๐ กิโล ตอนนี้ ๕๕ กิโล การนั่งที่พื้นจึงไม่ค่อยถนัด ขัดสมาธิไม่ค่อยถนัด จึงนั่งโซฟามากกว่าที่จะนั่งกับพื้นโดยตรง เรียกว่า พื้นราบๆนั่งไม่ค่อยถนัด สัปปายะที่เหมาะในสภาวะตอนนี้คือ นั่งบนโซฟา

ที่บ้านก็เหมือนกัน จะมีทั้งโซฟาขาหัก นั่นก็นำมาทำเป็นที่นั่งสมาธิได้แบบสบายๆ และมีโซฟาอีกตัว ใช้ทั้งเป็นที่นอนและที่นั่งสมาธิ เป็นเหตุให้ไม่ต้องวุ่นวายกับที่หลับที่นอนแต่อย่างใด ไม่ต้องมานั่งปูผ้าปู ต้องมาคอยพับเก็บที่นอน

กับคุณสามีก็เช่นเดียวกัน เขาเองก็มีสัปปายะถูกกับโซฟา คือ เป็นทั้งที่นอนและที่สำหรับทำสมาธิ เขาเป็นประเภทสมถะแรง คือมีสมาธิเยอะมาก เขาไม่ชอบนั่งกับพื้น และไม่ชอบนอนกับพื้น ตั้งแต่มีโซฟา ทั้งนอนและนั่งสมาธิ ตลอดจนทำงาน

เรียกว่า โซฟาตัวเดียวนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การปรับอินทรีย์ของเขาไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแนะนำให้ทำตามสภาวะของตัวเขาเอง ไม่ต้องไปอยากได้หรืออยากเป็นอะไรในบัญญัติ การปฏิบัติเขาจึงเป็นแบบง่ายๆ

เวลากลับจากที่ทำงาน เขาจะเดินกลับระยะทางประมาณเกือบเท่ารอบสนามฟุตบอล เขาไม่ชอบทำตามรูปแบบ คือ เดินจงกรมก่อนที่จะนั่ง เราจึงแนะนำให้เขาเดินกลับเข้ามาที่พัก ไม่ให้นั่งรถ ยกเว้นเวลาฝนตก บางทีเขายังเดิน ไม่ยอมนั่งรถ

ทำแบบนี้ บางคนอาจคิดว่าแล้วจะเห็นผลได้ยังไง เหตุมี ผลย่อมมี สภาวะของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามเหตุที่ทำมา การคาดเดาจึงใช้ไม่ได้ในทุกๆเรื่อง ยิ่งการปฏิบัติยิ่งไม่ต้องพูดถึง

เขาเดินแบบนี้มาหลายเดือน พอเข้าบ้านแล้ว เขาจะทำงาน งานเขาทำเกี่ยวกับไอที เขาทำสมาธิแบบง่ายๆ คือ อยากนั่งก็นั่ง อยากนอนก็นอน ไม่มีอะไรตายตัว ไม่มีกฏเกณฑ์ เอาสภาวะของตัวเองเป็นหลัก

เมื่อวันก่อนได้ถามเรื่องสภาวะเขา เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จิตเขาเป็นสมาธิบ่อยกว่าเมื่อก่อน ความรู้สึกเย็นๆขณะที่เป็นสมาธิไม่ค่อยมีแล้ว แต่จะรู้สึกตัวทุกครั้งที่เป็นสมาธิ คือ รู้ว่าสมาธิกำลังเกิด แม้ขณะที่กำลังพูดคุยกัน จิตเขาก็เป็นสมาธิบ่อย

ระหว่างเดินทางกลับที่พัก ขณะที่นั่งอยู่ในเรือ จิตก็เกิดสมาธิเนืองๆ เรียกว่า สภาวะของเขาตอนนี้ รู้ชัดในสภาวะของสมาธิที่เกิดขึ้นได้ชัด จะรู้ที่จมูก สภาวะตรงนี้ของเขาจะเหมือนเรา เราเองก็จะรู้ชัดที่จมูกทุกๆครั้งที่จะเป็นสมาธิ

รอบ ๒ เดิน ๒ ชม. นั่งที่โซฟา ๑ ชม.

เมื่อรู้ชัดในสภาวะของจิตขณะที่กำลังเป็นสมาธิ ทำให้รู้ว่าควรจะนั่งในอิริยาบทแบบไหน สมาธิจึงจะเกิดได้ง่ายมากที่สุด นี่แหละผลของการรู้ชัดอยู่ในรูปนามเนืองๆ เหตุเกิดจากการทำความเพียรต่อเนื่อง

มีผลให้เกิดขึ้นอีกอย่าง คือ ทำให้เป็นคนช่างสังเกตุ ทำให้รู้ชัดในรายละเอียด ตลอดจนข้อปลีกย่อยต่างๆของสภาวะมากขึ้น

รอบ ๓ เดิน ๑ ชม. ๒๐ นาที นั่งที่โซฟา ๔๐ นาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ตุลาคม 2011
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: