ดูตามความเป็นจริง

การดูตามความเป็นจริง มี ๒ แบบ ดูภายนอก ๑ ดูภายใน ๑

ดูภายนอก

ได้แก่ ดูในสิ่งหรือผัสสะที่เกิดขึ้น ไม่ว่าผัสสะนั้นๆจะส่งผลกระทบใดๆต่อจิตก็ตาม เช่น เกิดความยินดี ยินร้าย หรือเฉยๆ   ให้แค่ดู แค่รู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น อย่าตอบโต้ อย่าแก้ไข อย่ากระทำสิ่งใดๆออกไป  ให้แค่ดู แค่รู้

แล้วจะเห็นตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา  เรานั้นมีหน้าที่เพียงรับรู้ ดูตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง เมื่อรู้เห็นเช่นนี้ได้เนืองๆ จิตจะเกิดการปล่อยวางลงไปด้วยตัวของจิตเอง โดยที่เราไม่ต้องไปพยายามคิดพิจรณาเพื่อให้เกิดการปล่อยวางแต่อย่างใด

ดูภายใน

ได้แก่ ดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น ในขณะที่กำลังเกิดผัสสะนั้นๆอยู่  ไม่ต้องไปกดข่มหรือห้ามความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น รู้สึกอย่างไร รู้ไปตามนั้น ยอมรับไปตามนั้น อย่าฝืน เพราะนั่นคือ กิเลสที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริง

 

สิ่งที่ควรทำ

จะดูตามความเป็นจริงได้ ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นและสติ เพราะสมาธิจะช่วยกดข่มกิเลสเอาไว้ส่วนหนึ่ง สติเป็นตัวควบคุมจิตไว้สวนหนึ่ง

 

แนวทางการปฏิบัติ

ฝึกจิตให้ตั้งมั่น ได้แก่ การทำสมถะ แล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา ได้แก่ รู้ชัดอยู่ในรูปนาม คือ รู้ชัดอยู่ใน กายในกาย  เวทนาในเวทนา  จิตในจิต ธรรมในธรรม  ในขณะที่จิตเป็นสมาธิ  จิตตั้งมั่นได้มากเท่าไหร่ ยิ่งรู้ชัดอยู่ในกายและจิตได้นานมากขึ้น

พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่า ให้ทำฌานให้มากๆ แล้วอยู่ในสุญญตา, สุญญคาร หรือเรือนที่ว่างเปล่า(ว่างจากการนำความรู้สึกนึกคิดไปตัดสินสภาวะที่เกิดขึ้น คือ แค่ดู แค่รู้) ได้แก่ สภาวะรู้ชัดอยู่ในรูปนามที่เป็นปรมัตถ์(อุทยัพพยญาณ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ตุลาคม 2011
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: