ขันธ์ ๕

ทำไมขันธ์ ๕ จึง เป็นอนิจจัง?

อุปฺปทวยญฺญถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต เพราะมีแล้วกลับไม่มี คือ เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป และเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ขันธ์ ๕ จึงเป็นอนิจจัง ได้แก่ แปรปรวนตลอดเวลา

ทำไมขันธ์ ๕ จึงเป็นทุกข?

อภิณฺหปฏิปีฬนา เพราะเบียดเบียนบีบคั้นอยู่บ่อยๆ ดังนั้น ขันธ์ ๕ จึงเป้นทุกข์

ทำไมขันธ์ ๕ จึงเป็นอนัตตา?

อวสตฺตนโต เพราะขันธ์ ๕ ไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆ สิ้นทั้งมวล

อวสวตฺตนากาโร อนตฺตนากาโร อนตฺตลกฺขณํ อาการคือ ความไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆ สิ้นทั้งมวลนั่นแหละ เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่า เป็นอนัตตา ได้แก่ บังคับบัญชาไม่ได้

รูป
เกิดขึ้นเพราะ อวิชชา ตัณหา กรรม อาหาร และความเกิดขึ้นของรูปอย่างเดียว

เวทนา

เกิดขึ้นเพราะอวิชชา ตัณหา กรรม ผัสสะ และความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างเดียว

สัญญา

เกิดขึ้นเพราะอวิชชา ตัณหา กรรม ผัสสะ และความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างเดียว

สังขาร

เกิดขึ้นเพราะอวิชชา ตัณหา กรรม ผัสสะ และความเกิดขึ้นของสังขารอย่างเดียว

วิญญาณ

เกิดขึ้นเพราะอวิชชา ตัณหา กรรม นามรูป แลความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างเดียว

โฆษณา

ความน่ากลัวของการเกิด

ที่ตั้งอันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งกองทุกข์ มีอยู่ ๕ อย่าง คือ อุปปาทะ ๑ ปวัตตะ ๑ นิมิตตะ ๑ อายูหนะ ๑ ปฏิสนธิ ๑

๑. อุปปาทะ ได้แก่ ความเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ อาศัยอดีตกรรม ถ้าไม่มีอดีตกรรม คือ กรรมเก่าที่ได้ทำไว้ในภพก่อนแล้ว ขันธ์เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มี ขันธ์จึงเป็นของที่น่ากลัวมาก เพราะประกอบไปด้วยทุกข์นานาประการ

๒. ปวัตตะ ได้แก่ ความเป็นไปไม่ขาดสายของรูปนาม ในรูปภพ อรูปภพ เป็นของที่น่ากลัว เพราะเป็นทุกข์ ถูกทุกข์ต่างๆเบียดเบียนบีบคั้นอยู่เนืองๆ

๓. นิมิตตะ ได้แก่ รูปนามที่เป็นอดีต ปัจจุบัน เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครๆทั้งสิ้น เป็นสิ่งว่างเปล่า ไม่มีเจ้าของ มีแต่ตายไปฝ่ายเดียว
ดังนั้น รูปนามจึงเป็นของที่น่ากลัวมากสำหรับผู้มีปัญญาพิจรณาเห็น

๔. อายูหนะ ได้แก่ กรรม(การกระทำ)เป็นเหตุให้ถือปฏิสนธิอีกต่อไป คือ กุศลกรรมนำไปเกิด ในสุคติสวรรค์ อกุศลกรรมนำไปเกิดในอบายภูมิ ๔ ดังนั้น รูปนามจึงเป็นของที่น่ากลัว

๕. ปฏิสนธิ ได้แก่ การเกิดอีก เพราะผลกรรมที่ทำไว้ดังกล่าวมานั้น เมื่อเกิดเป็นรูปนามขึ้นมาเมื่อใด ทุกข์ก็ต้องติดตามมาเมื่อนั้น ดุจเห็นหัวงู ดันดินขึ้นมาเมื่อใด ฝุ่นก็ต้องติดขึ้นมาเมื่อนั้น ดังนั้น รูปนามจึงเป็นของที่น่ากลัว

พฤศจิกายน 2011
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: