ไปแพร่

ยายเจ้านายป่วย ไปแพร่กับเจ้านาย

ข้าพเจ้า อาจจะต้องอยู่แพร่ เพื่อดูแลยาย

เหตุจริงๆ เมื่อหยุดสร้างเหตุนอกตัว มาตลอด พยามแก้ที่ตัวเอง อุดช่องโหว่ที่มีอยู่ สิ่งที่ตนเองกระทำลงไป ซึ่งเป็นเหตุให้กับคนอื่น สร้างเหตุกับตัวเอง เหตุมี ผลย่อมมี

แก้ที่ตัวเองได้ หยุดที่ตัวเองได้ เหตุไม่มี ผลจะเอามาจากไหน
ที่ยังมี เพราะยังมีเหตุอยู่ มีหน้าที่คือ ดูและรู้อยู่ในกายและจิต ของตัวเอง

ขี้เกียจดีนัก ทำกรรมฐาน แบบตามใจตัวเอง

สภาวะเลยจัดสรรให้ ไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่ขยันก็ไม่ได้ ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองนิ

ในดีมีเสีย(ตามใจตัวเองไม่ได้)
ในเสียมีดี(ต้องขยันทำกรรมฐาน ไฟท์บังคับจริงๆ) ฮ่าๆๆๆๆ

หลายๆครั้ง ที่มักจะพลิกวิกฤติ ให้เป็นโอกาสกับตัวเองเสมอ ต้องให้สภาวะบีบบังคับ ถึงจะทำเต็มกำลัง ธรรมะจัดสรรจริงๆ สภาวะจัดให้ ตามเหตุปัจจัย

ก็เป็นโอกาส เก็บหน่วยกิตไปในตัว

ถ้าเห็นออน นั่นคือ เจ้านาย เพราะไม่ได้เอาโนีตบุ๊คไป

การอธิษฐาน(ทำบุญ)

เวลาทำบุญ ตั้งจิต อธิษฐานว่า ขอให้ร่ำวย สวย ดี เกิดมามีปัญญา สุขภาพแข็งแรงฯลฯ

หากขอแบบนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีคำตอบไว้ให้แล้ว

ปุณณกมาณพ ทูลถามว่า
บัดนี้มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวาดหวั่นมิได้ รู้เหตุที่เป็นรากเง่าของสิ่งทั้งปวง

ถาม ข้าพเจ้าขอทูลถาม หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือฤษี กษัตริย์ พราหมณ์ เป็นอันมาก
อาศัยอะไร จึงบูชาบวงสรวงเทวดา

ตอบ หมู่มนุษย์เหล่านั้น อยากได้ของที่ตนปรารถนา อาศัยของที่มีชราเสื่อมโทรม
จึงบูชายัญ บวงสรวงเทวดา

ถาม หมู่มนุษย์เหล่านั้น ถ้าไม่ประมาทในยัญของตน จะข้ามพ้นชาติชราได้หรือไม่

ตอบ หมู่มนุษย์เหล่านั้น มุ่งลาภที่ตนหวัง จึงพูดสรรเสริญการบูชายัญ รำพันถึงสิ่งที่ตนรักใคร่ ปรารถนา

ดังนั้น ก็เพราะอาศัยลาภ เรากล่าวว่าผู้บูชายัญเหล่านั้น ยังเป็นคนกำหนัดยินดีในภพ
ไม่ข้ามพ้นชาติชราไปได้

ถาม ถ้าบูชาเหล่านั้น ข้ามพ้นชาติชรา เพราะยัญของตนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ใครเล่าในเทวโลก หรือมนุษย์โลก ข้ามพ้นชาติชรานั้นได้แล้ว

ตอบ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยาน ดิ้นรนในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มี เพราะได้พิจรณา เห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลก

เรากล่าวว่า ผู้นั้นสงบระงับแล้ว ไม่มีทุจริต ความประพฤติชั่วอันจะทำให้มัวหมอง
ดุจควันไฟอันจับเป็นเขม่า ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความอยากทะเยอทะยา มิได้
ข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว

หมายเหตุ:

อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะ เพราะ เหตุของแต่ละคน แตกต่างกันไป ตามการกระทำของตน

พระองค์ไม่ได้ตรัสห้าม เรื่อง การอธิษฐานจิต เพียงแต่บอกว่า อธิษฐานแบบนั้น ผลที่ได้รับ เป็นเช่นไร

และทรงชี้ แนวทางไว้ว่า ทำอย่างไร จึงถึงที่สุดแห่งทุกข์

ศิล

ศิล หมายถึง  การถือศิลต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ศิล ๕ ศิล ๘ ศิล ๑๐ ศิล ๒๒๗ ข้อ
หรือแม้กระทั่ง การกราบไหว้บูชาและบูชายัญ ตามทิฏฐิของตน

โดยการน้อมเอา คิดเอาเองว่า ถ้ากระทำได้ดังเช่นนี้ การที่ได้ ถือศิลอย่างเคร่งครัด สามารถทำให้ถึง ที่สุดแห่งทุกข์(นิพพาน)ได้

อันนี้ ก็สามารถทำให้เข้าถึงนิพพานได้ แต่เป็นการกระทำปลายเหตุ

จะทำให้ถึง ต้องดับที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ตั้งใจรักาษาศิลแบบเคร่งครัด แต่ยังมีหลุดสร้างเหตุ ตามแรงผลักดันของกิเลส ที่มีเหตุปัจจัยอยู่กับสิ่งๆนั้น

เมื่อยังมีเหตุ ย่อมมีผล การปฏิบัติจึงกระท่อนกระแท่น ง่อนแง่น ผลุบๆโผล่
ตามเหตุปัจจัยของตน ที่ยังมีอยู่ และที่กำลังสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่อีก เกิดจากเหตุของ ความไม่รู้ที่ยังมีอยู่

แล้วแต่เหตุปัจจย

ทำแบบข้างบน โดยยึดถือการรักษาศิล เป็นหลัก แต่ยังมีการสร้างเหตุอยู่ ภพชาติปัจจุบน ขณะ ย่อมเกิดขึ้นอยู่
เป็นเหตุของ การเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ที่ยังมีอยู่

ทำแบบข้างล่าง อดทน อดกลั้น กดข่มใจ ไม่สร้างเหตุออกไป ตามแรงผลักดันของกิเลสที่เกิดขึ้น ยามผัสสะเกิด เช่น ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงฯลฯ

ถ้าทำแบบนี้ได้ คือ หยุดสร้างเหตุนอกตัว ไม่คล้อยตามหรือไหลตามแรงผลักดันของกิเลส เหตุไม่มี ผลย่อมไม่มี ที่ยังมีผล เพราะยังมีเหตุปัจจัยอยู่

เมื่อหยุดสร้างเหตุนอกตัว ภพชาติปัจจุบัน ขณะ ย่อมเกิดน้อยลงหรือสั้นลง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร ย่อมสั้นลงอย่างแน่นอน ตามเหตุปัจจัย

ท่ากราบสติปัฏฐาน ๔

อันนี้ได้มาจาก วัดมหาธาตุ คือ ท่ากราบนี่แหละ แต่กำหนด อิริยาบทย่อย

ท่าที่ชอบมากที่สุด คือ กราบพื้น แล้วศรีษาจรดพื้น ระหว่างมือทั้งสองข้าง ที่วางแนบพื้น ก็เพิ่งรู้นะ ว่ามีคำเรียก

จำได้ว่า ท่าหัวติดพื้นนี่ เมื่อก่อน เคยชอบมาก เวลาสวดนมต์เสร้จ พอก้มกราบ หัวติดพื้นแบบนี้ สมาธิดีมากๆ ดิ่งไปเลย

ตอนหลัง ไม่ค่อยได้ทำแบบนี้ เหตุเพราะ เคยโดนผีด่าว่า ควาย มีบันทึกไว้นะ อยู่ในบล็อก

ทุกๆผัสสะ ที่เกิดขึ้น ดับที่ตนเองได้ ใจก็เบาสบาย

ถ้าไม่สานต่อ ก็จบลงที่ตัวเอง ภพชาติปัจจุบัน สั้นลงอย่างแน่นอน

เพราะเหตุปัจจัย สร้างมาแตกต่างกันไป เหตุจาก อวิชชา ที่ยังมีอยู่

ดูตัวเองให้มากๆ ดีกว่า ไปดูนอกตัว

ใครจะพูดว่า บ้า พูดกับตัวเองอยู่ได้

บ้าก็บ้าสิวะ ถึงจะบ้า แต่ก็ไม่โง่ หลงสร้างเหตุตามกิเลส อยู่ร่ำไป

มีนาคม 2013
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

คลังเก็บ

%d bloggers like this: