รวมบทสวดมนต์ ภาวนาบุญ

ไพเราะมาก

รวมเพลงบทสวดธิเบต

บทสวดมนต์จีน

เพลงบรรเลงพิณจีนสิริมงคล

 

เหตุแห่งทุกข์

การเกิด ล้วนเป็นทุกข์

บางครั้ง ยังมีอยู่บ้าง ส่งจิตออกนอก

เมื่อเห็นสิ่งที่ยังมีอยู่(เหตุ) มีสติ กลับมารู้ที่ภายใน เหมือนเดิม

ทุกครั้ง ที่จิตส่งออกนอก มักมีภาพในอดีต ผุดขึ้นมา
ทำให้เกิดการคิดทบทวนทุกครั้ง ขึ้นชื่อว่า การเกิด ล้วนเป็นทุกข์

เกิดเมื่อไหร่ ทุกข์ทันที แต่ไม่เคยรู้ว่าทุกข์
หลงกอดทุกข์ คิดว่าสุข มาเกือบครึ่งชีวิต

พอรู้แล้ว ใจไม่เอา

ถึงแม้ยังมีความประมาทอยู่บ้าง ที่หลงสร้างเหตุแห่งทุกข์ ให้เกิดขึ้น

อย่างน้อยๆ รู้ แล้วหยุดทัน(มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม)

ยังดีกว่า ไม่รู้ จึงหยุดไม่ได้(มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม)

 

อานนท์ ! คราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่ เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์นี่แหละ,

ครั้งนั้น เวลาเช้า เราครองจีวรถือบาตร เพื่อไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ คิดขึ้นมาว่า ยังเช้าเกินไปสำหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ถ้าไฉน เราเข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นเถิด.

เราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่น กระทำสัมโมทนียกถาแก่กันและกัน นั่งลง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.

อานนท์ ! ปริพาชกเหล่านั้น ได้กล่าวกะเรา ผู้นั่งแล้ว อย่างนี้ว่า

“ท่านโคตมะ ! มีสมณพราหมณ์บางพวก ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเอง,

มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติ ความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้,

มีสมณพราหมณ์อีกบางพวก ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า ไม่ใช่ทำเอง หรือใครทำให้ ก็เกิดขึ้นได้.

ในเรื่องนี้ ท่านโคตมะของพวกเรา กล่าวสอนอยู่อย่างไร ?
และพวกเรากล่าวอยู่อย่างไร ?

จึงจะเป็นอันกล่าวตามคำ ที่ท่านโคตมะกล่าวแล้ว,
ไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง
และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม จะไม่พลอยกลายเป็น ผู้ควรถูกติเตียนไปด้วย ?”
ดังนี้.

อานนท์ ! เราได้กล่าวกะปริพาชกทั้งหลาย เหล่านั้นว่า

ปริพาชกทั้งหลาย !
เรากล่าวว่า ทุกข์ อาศัยเหตุปัจจัย (ของมันเอง เป็นลำดับๆ) เกิดขึ้น.

มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่า ?

อาศัยปัจจัยคือ ผัสสะ.

ผู้กล่าวอย่างนี้แล ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าว.
นิทาน. สํ. ๑๖/๔๑/๗๖.

เว้นเหตุแห่งทุกข์

เว้นเหตุ แห่งทุกข์

ย่อมมีสุข ในทุกที่

 

เว้น หมายถึง การละเว้น หรือ ไม่กระทำ

เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม

 

เว้นเหตุ แห่งทุกข์ หมายถึง การไม่กระทำ เหตุแห่งทุกข์ ให้เกิดขึ้น

ได้แก่ เมื่อผัสสะเกิด สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด

แค่ดู แค่รู้ ตามความเป็นจริง ของความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้น

ไม่สร้างเหตุออกไป ตามความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้น

 

ย่อมมีสุข ในทุกที่

หมายถึง  เป็นเหตุให้ มีความสุข ในทุกที่

มกราคม 2014
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: