การทบทวน

หากผู้ใดชอบศึกษาพระไตรปิฎก ลองโยงเนื้อความ คำที่พระองค์ทรงใช้ในการสอนธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสไว้ ทั้งหมด

 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ขันธ์ ๕

 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 

สุญญตา

 

ปฏิจจสมุปบาท

 

อริยสัจ ๔

 

นิพพาน

 

ทุกพระธรรมคำสอน ขมวดลงที่ ผัสสะ เป็นเหตุปัจจัย

 

 

เหตุปัจจัยจาก ความไม่รู้ชัดในสิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมีบังเกิดขึ้นทันที

 

เหตุจาก อวิชชา ที่มีอยู่เป็นเหตุปัจจัยให้

ไม่รู้ชัดใน สิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ

 

 

ฉะนั้น ในบางตำรา จึงมีคำกล่าวประมาณว่า

 

ผู้ที่อวิชชา ถูกทำลายลง ครั้งที่หนึ่ง คือ โสดาบัน

 

อวิชชา ถูกทำลายลง ครั้งที่สอง คือ สกทาคามี

 

อวิชชา ถูกทำลายลง ครั้งที่สาม คือ อนาคามี

 

อวิชชา ถูกทำลายลง ครั้งที่สี่ คือ อรหันต์

 

 

เมื่อเป็นดังนี้ เพราะอวิชชา เป็นเหตุปัจจัย

ทำให้ไม่รู้ชัดในสิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ

 

เพราะความไม่รู้ชัดในผัสสะที่เกิดขึ้นนี้

บุคลลเป็นจำนวนมาก จึงติดกับดักของผัสสะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะจิตเป็นสมาธิอยู่

 

ความสำคัญมั่นหมาย ในผัสสะ ที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุปัจจัยให้ ติดกับดักอุปกิเลส

 

เหตุปัจจัยจาก การให้ความสำคัญหมายมั่นต่อผัสสะ ที่เกิดขึ้น

ทำให้หลงคิดว่า ได้อะไร เป็นอะไร ตามคำเรียก ที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก

 

อุปกิเลส มีบังเกิดขึ้น เพราะเหตุนี้เหตุจาก อวิชชา ที่มีอยู่

เป็นเหตุให้ ไม่รู้ชัดในผัสสะที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุให้ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ

มีบังเกิดขึ้น เพราะเหตุนี้

 

หากกลับมาทบทวนคำสอน ที่พระพุทธเจ้า ทรงทิ้งเป็นแนวทางไว้ให้

ดังเช่นที่พระผู้มีพระภาค ทรงตรัสสอนพระสารีบุตรว่า

 

“เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า

จักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับอยู่

เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ สารีบุตร

 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับ จักสงบระงับ

เพราะฉะนั้นแหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาว่า

 

จักนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลาย

ดูกรสารีบุตร เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ ”

 

http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=20&A=1617&Z=1840&pagebreak=0

 

 

วิธีการทบทวน คือ ให้ทบทวนสิ่งที่คิดว่ามี คิดว่าเป็น คิดว่าใช่ คิดว่ารู้สิ่งต่างๆ ที่คิดมานั้น

สามารถนำมากระทำเพื่อ กระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหม กล่าวคือ

 

จักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับอยู่

 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับ จักสงบระงับ

 

จักนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้น เข้าไปในพรหมจารีทั้งหลาย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มิถุนายน 2014
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: