ถาม-ตอบ เรื่องสภาวะ

เมื่อไม่กำหนดรู้ วิจิกิจฉาย่อมเกิด

เป็นสภาวะหนึ่ง ที่ผู้ปฏิบัติพบเจอกับตนเอง เขาคิดว่า ผ่านญาณ ๑๖
แล้วนำมาถามกับวลัยพร

.

ขอบคุณมากครับที่พี่กรุณาตอบคำถาม

“ถ้าคิดว่าผ่านญาณ ๑๖ คงต้องถามว่า ” นิพพาน ” มีสภาวะหรือมีลักษณะอาการอย่างไรบ้าง ผู้ที่ผ่านได้จริง จะต้องอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ สามารถทำตามได้

ไม่ใช่นำมาอธิบายแบบบัญญัติปริยัติที่มีอยู่หลายแบบ ซึ่งอ่านแล้ว ฟังแล้ว ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้เรื่อง ต้องอธิบายแบบแจ่มแจ้งชัดเจน ฟังแล้วเข้าใจง่าย ทำตามได้ คุณพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ?”

ผมเองมีความรู้ทางปริยัติค่อนข้างน้อยน่ะครับ ที่เขียนเล่าให้พี่อ่านไปผมเองก็ยังเทียบเคียงกับปริยัติไม่ถูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผมไม่ทราบจริงๆครับว่านิพพานมีลักษณะอาการอย่างไร

ตอบ ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ

.

.

ในการภาวนาคราวนั้นรู้ว่าทันความคิดซึ่งซ้อนอบู่ในอาการของขันธ์ เช่นเสียงนกร้องรู้สึกมีอาการกระทบที่จิตแล้วความคิดก็ปรุงเป็นนกขึ้นมาเห็นความรู้สึกกระทบ กับความคิดที่ปรุงเป็นนกแยกออกจากกัน ดูไปอีกระยะตรงที่เขาปรุงออกมา

คราวนี้ไม่ได้มีสิ่งกระทบจากภายนอกแต่เห็นปรุงอะไรต่างๆออกมาเอง “ความคิดมีรูป”เป็นเหมือนแท่งอะไรสักอย่างเลื้อยออกมาสติทันก็ตัดขาดปุบเขาก็ดับ

จากนั้นเลยดูอยู่ที่จุดนี้ก็เห็นเป็นลักษณะนี้อีกเรื่อยๆออกมาแล้วก็ตัดขาดแล้วก็ว่างแล้วก็ออกมาอีกผมก็ดูอยู่เฉยๆจนรู้สึกว่าสติเขายิ่งเร็วขึ้นคราวนี้แค่เหมือนทำท่าจะออกมาอีก สติตัดทันทีเลยไม่เกิดการสืบต่อ
(ผมรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งตอนนั้นว่าแว๊บนึงของความคิดนี้เป็นวิบาก วิบากให้ผลอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดที่เหตุ ผลก็ไม่มี)

จากนั้นความคิดจะดันออกมาอีกคราวนี้สติไม่ตัดแต่รู้สึกเหมือนขันธ์ไม่ออกไปรับ รูปของความคิดนั้นจึงผุดและสลายลงที่เก่า พอถึงตรงนี้จิตสงบเห็นตรงที่ความคิดหายลงไปมันฉีกออกข้างหลังมีความสว่างอยู่ไม่มีประมาณ

รู้สึกเหมือนทะลุเข้าไปในความสว่างนั้น มีแต่ความสว่าง กายนี้ไม่มีปรากฏในความรู้สึก (เหมือนกับว่าสิ่งที่ทะลุเข้าไปเป็นเหมือนเปลือกของจิต ตัวจิตจริงๆสว่างไสว) สว่างอยู่ระยะหนึ่งจิตถอยออกมา

ก็เห็นสภาวะอีกอันหนึ่งคือขันธ์กับจิตไม่เกี่ยวข้องกันเลย ขันธ์เป็นเหมือนสายน้ำอันหนึ่งที่ไหลผ่านมีจิตอยู่ตรงกลางแต่ทั้ง2สิ่งไม่แสดงอาการกระทบกันเลย(ตอนนี้ดูอยู่แต่ไม่ปรากฎความคิดอะไร)

พอผ่านสภาวะนี้จิตบอกขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกันนี่แหละความสุขจริงๆ มันรู้สึกเหมือนโง่จริงๆที่สิ่งนี้มีอยู่แต่ไม่เข้าใจ

ผมรู้สึกถึงความเป็นอิสระชั่วคราวและสภาพเดิมแท้ของจิต แต่ก็ไม่กล้าเรียกว่านิพพาน พี่พอจะอธิบายลักษณะสภาวะที่ผมปฏิบัตินี้เทียบเคียงกับปริยัติได้ไหมครับ

ตอบ คุณรู้เห็นอะไร รู้สึกอะไรยังไง มีความคิดยังไง รู้ไปตามนั้น ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้น จะเรียกอะไรว่ายังไง อันนี้แล้วแต่คุณอยากจะเรียก แต่อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะ

.

.

กับคำถามที่ถามมา “พี่พอจะอธิบายลักษณะสภาวะที่ผมปฏิบัตินี้เทียบเคียงกับปริยัติได้ไหมครับ”

ตอบ เรียกว่า สภาวะ ค่ะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ทั้งหมดที่คิดว่าเรียกนั่น เรียกนี้ ล้วนเป็นเพียงสภาวะเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องปริยัติ ถ้าคุณรู้ชัดเจนด้วยตัวสภาวะเอง คุณจะรู้คำเรียกต่างๆของสภาวะตามปริยัติที่มีอยู่เอง

จะรู้แบบคลุมเครือก่อนที่จะรู้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จะรู้แบบกระจัดกระจายไปก่อน แล้วจะรู้แบบกระชับเองค่ะ เมื่อถึงเวลาจะรู้เองค่ะ แต่ถ้าอยากจะหาเทียบเคียงว่าเรียกว่าอะไร อันนี้แล้วแต่นะคะ แล้วแต่จะเรียก

.

.

“และอีกคำถาม คือ ที่คุณบอกว่า “คราวนี้ภาวนาไม่ไปไหนแล้ว” มีอาการเป็นยังไงบ้งค่ะ? คุณปฏิบัติแบบไหนอยู่ ทำแบบไหนบ้าง พอจะเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าคะ?”

หลังจากภาวนาคราวนั้น ผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยต่อเนื่อง ทำสมถะก็สงบอยู่บ้างแต่ไม่สามารถยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ จิตมักจะยึดเอาสัญญาอารมณ์เดิมว่าต้องทำอย่างนั้นจับอารมณ์อย่างนี้ หลุดจากปัจจุบันอยู่เรื่อย

ผมเคยบวชเรียนอยู่ทางสายพ่อแม่ครูอาจารย์ทางวัดป่าอยู่ระยะหนึ่ง รู้สึกว่าสติได้รับการฝึกฝนจากการทำข้อวัตรต่างๆเนื่องจากครูบาอาจารย์ท่านขนาบและท่านรู้วาระจิตของเราจึงทำให้ต้องควบคุมความคิดอยู่เนืองๆ

ส่วนการฝึกสมถะก็สงบบ้างเป็นครั้งคราวไม่ชำนาญเป็นวสี บางครั้งผมก็บริกรรมควบคู่ลมหายใจ บ้างครั้งก็ยกข้อธรรมมาพิจารณาเทียบเคียงสภาวะในจิต ผมสนใจการภาวนามาได้ประมาณสิบปี

เคยพิจารณากายโดยมีนิมิตกายเป็นเครื่องกำหนดทำลายซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบจนจุดหนึ่งพอทำลายหมด จิตอุทานว่าแล้วเหลืออะไร ความรู้สึกรอบตัวก็ดับไปจิตรวมเข้าสู่ความสงบคราวนั้นยังไม่ทันได้ไปกราบเรียนครูบาอาจารย์

ท่านรีบดักไว้ก่อนเลยว่าถ้าเข้าใจจริงจะไม่มาถาม ก็เลยรู้มาเป็นลำดับว่าสิ่งนั้นเป็นแค่ตทังคปหาน

แต่คราวพิจารณาจิตที่เล่าให้คุณพี่ฟังนี้รู้สึกว่าเขามีกระบวนการเป็นขั้นตอน มีความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ได้ดับแล้วว่างไปเฉยๆ

ที่ผมสงสัยมากก็เพราะว่าตำราดูจิต หรือหนังสือธรรมมะต่างๆเล่าสภาวะไว้อัศจรรย์เกินประมาณ ผมมิได้รู้สึกว่าอัศจรรย์อะไรมากแต่อยากให้ผู้ที่ผ่านแล้วช่วยอธิบายให้ฟังน่ะครับ

ผิดถูกยังมีลมหายใจมีชีวิตให้แก้ไขอยู่ เพราะผมปรารถนามรรคผลจริงๆ ผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ผมเล่าแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกและเล่าแบบอ่านเข้าใจยาก คงต้องขอความอนุเคราะห์และรบกวนพี่อีกครั้ง เจริญในธรรมครับ

.

.

เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ติดอุปกิเลส
ที่มีเกิดขึ้นจาก ความยึดมั่นถือมั่นในสภาพธรรมที่มีเกิดขึ้น

“รู้สึกเหมือนทะลุเข้าไปในความสว่างนั้น มีแต่ความสว่าง กายนี้ไม่มีปรากฏในความรู้สึก (เหมือนกับว่าสิ่งที่ทะลุเข้าไปเป็นเหมือนเปลือกของจิต ตัวจิตจริงๆสว่างไสว) สว่างอยู่ระยะหนึ่งจิตถอยออกมา”

นี่เป็นสภาวะของ อรูปฌาน

.

.

“ก็เห็นสภาวะอีกอันหนึ่งคือขันธ์กับจิตไม่เกี่ยวข้องกันเลย ขันธ์เป็นเหมือนสายน้ำอันหนึ่งที่ไหลผ่านมีจิตอยู่ตรงกลางแต่ทั้ง2สิ่งไม่แสดงอาการกระทบกันเลย(ตอนนี้ดูอยู่แต่ไม่ปรากฎความคิดอะไร)”

นี่เป็นสภาวะของ สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจที่รู้อยู่
คือ มีสติในะดับหนึ่ง รู้อยู่กับสภาพธรรมที่มีเกิดขึ้นขณะจิตเป็นสมาธิอยู่

ที่บอกว่า มีสติในระดับหนึ่ง คือ สภาวะอนัตตาปรากฏ
เพียงแต่เจ้าตัวไม่รู้

เหตุที่วลัยพรไม่พูดถึงคำเรียกต่างๆของสภาวะที่มีเกิดขึ้นให้เขาฟัง
เพราะเห็นแล้วว่า เขาติดกับดักหลุมพรางของกิเลส ติดอุปกิเลส
ขืนบอกว่า นี่เป็นสภาวะนี้ๆ จะยิ่งทำให้ติดกับดักมากขึ้น
จึงไม่อธิบายอะไรๆ ให้เขาฟังไปมากกว่านั้น

เมื่อเขาไม่ได้คำตอบใดๆเพิ่มจากเรา เขาก็หายไปเลย

ทำให้นึกถึงน้องคนหนึ่ง ที่เคยแนะนำเรื่องการปฏิบัติให้
เจอสภาวะแบบนี้แหละ อรูปฌาน

เป็นอีกคนที่หายไป เพราะไม่ได้คำตอบอะะไรจากเรา

.

.

แสงสว่างที่ไม่มีประมาณ กายหายไปหมด แต่รู้ว่ากายนั้นมีอยู่
เป็นสภาวะของอรูปฌาน คือ รูปไม่ปรากฏ

กับจิต ที่สงบ มีลักษณะใสปรากฏขึ้น กายหายไปหมด
เป็นลักษณะของอรูปฌาน เช่นเดียวกัน

ที่ไม่อธิบาย เพราะเดี่ยวจะติดกับดักหลุมพรางของกิเลส
จิตที่ครุ่นคิดถึงแต่สิ่งที่เรียกว่า ฌาน

จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีเกิดได้ ย่อมมีเสื่อมได้เช่นกัน
ถ้าไม่รู้ทัน เมื่อไม่ได้ดังใจนึก จะมานั่งเสียใจอีก
ทำไม่ถูกแน่เลย ทำไมเป็นแบบนี้ ฯลฯ สารพัดความคิด

สภาวะจิตดวงสุดท้าย
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจ
เป็นคำตอบของทุกๆคำตอบที่วิจิกิจฉามีอยู่

ความตาย จะมาสมมุติกันไม่ได้
จะมาทำเป็นแกล้งตาย สร้างภาพว่ากำลังตาย
คนละเรื่องกับความตาย ที่มีเกิดขึ้นจริง

ความตาย ที่มีเกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องของ จิตใต้สำนึก
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 ที่มีอยู่ตามความเป็นจริง

ผู้ที่เบื่อหน่ายภพชาติของการเกิด ขณะทำกรรมฐาน
ยอมปฏิบัติแบบมอบกาย ถวายชีวิต ตายเป็นตาย
มีใจเด็ดเดี่ยวอาจหาญ ไม่มีความหวาดหวั่นใดๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สิงหาคม 2017
พฤ อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: