นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

ชอบทำสมาธิ
จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ กำลังสมาธิที่เกิดขึ้น
มีความแนบแน่น ทำให้ความดับมีเกิดขึ้น
ดับเหมือนกับหลับไป แต่ดีกว่าการหลับ

ที่ว่าดับเหมือนหลับไปคือ
ภายนอกดับ แต่รู้ชัดภายใน

สภาพอากาศวันนี้ กำลังเย็นสบาย
สัปปายะเหมาะแก่การทำสมาธิ

วันนี้มีนิมิต กำลังอยู่ในเหตุการณ์หนึ่ง
เห็นยมทูต ยืนอยู่ตรงหน้า แบบประจันหน้ากัน
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้น รู้สึกเฉยๆ
เหมือนมองอากาศธาตุ แล้วยมทูตก็หายไป

มีสัญญาเกิดขึ้นว่า
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ตถาตา มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง
ล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยที่มีอยู่

เมื่อยังมีเหตุปัจจัยของการเกิดอยู่
เหตุมี ผลย่อมมี

.

การตีความพระธรรมคำสอน
ล้วนเป็นการทำสัทธรรมปฏิรูปไปโดยไม่รู้ตัว
พระสัทธรรมเริ่มเลือนลาง

โสดาบัน ที่ยังมีเหลือเชื้อของการเกิด
จะลงมาเกิด และที่กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
จึงได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด
เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้
เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียว

ทำให้พระสัทธรรมเริ่มฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง
จะเป็นดังนี้ตลอดไปจนถึงยุคพระศรีอารย์

.

เพียงแต่บุคคลใดจะรู้เห็นได้ด้วยตนเอง
ขึ้นอยู่กับการตั้งความปรารถนา(สัจจะอธิษฐาน)ของผู้นั้น
บางคนตั้งความปรารถนาในความเป็นพระพุทธเจ้า
ก็ต้องเกิดต่อไป จนกว่าจะได้ตามความปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้า

บางคนตั้งความปรารถนาเกิดในยุคพระศรีอารย์
ก็ต้องเกิดต่อไป จนกว่าจะถึงยุคพระศรีอารย์

บุคคลสองจำพวกนี้ ต้องบำเพ็ญบารมีตามเหตุปัจจัยของตน

.

มีบุคคลประเภทหนึ่ง ที่มีโอกาสรู้เห็นด้วยตนเอง
คือ บุคคลที่ไม่ปรารถนาในการเกิด

โดยการตั้งสัจจะอธิษฐาน “นิพพานัง ปัจจโยโหตุ”
เพียงสิ่งเดียว ไม่มีสิ่งอื่นเจอปน เป็นการตั้งจิตอย่างแน่วแน่

.

เราไม่อาจรู้ได้ว่า ในการเกิดแต่ละครั้งนั้น
เคยตั้งความปรารถนาอันใดไว้
จะรู้ได้ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติกรรมฐาน

เมื่อทำความเพียรถึงจุดๆหนึ่ง
สำหรับผู้ที่เคยตั้งความปรารถนาในการเป็นพระพุทธเจ้า
หรือตั้งความปรารถนา ต้องการเกิดในยุคพระศรีอารย์
สภาวะจะติดขัด(ทางจิต) ไม่อาจดำเนินไปสู่มรรค ผล นิพพานได้

วิธีแก้ มีวิธีเดียวเท่านั้น
ให้ถอนคำอธิษฐานที่เคยตั้งความปรารถนานั้นๆไว้
ถึงแม้ว่าจะระลึกไม่ได้ก็ตาม

แล้วให้ตั้งสัจจะอธิษฐานใหม่ทุกครั้งว่า นิพพานัง ปัจจโยโหตุ
หลังการทำทาน ทำบุญสร้างกุศล และหลังทำกรรมฐาน

โดยไม่มีสิ่งอื่นเจือปน คือ ขอให้รวย สวย ดี มีปัญญาฯลฯ
กล่าวคือ เป็นการอธิษฐานที่ไม่มีอาสวะ(กิเลส) เจือปน

.

“นิพพานัง ปัจจโยโหตุ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

กุมภาพันธ์ 2018
พฤ อา
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: