ความสมบูรณ์ของปัญญาวิมุติ

22-02-18

ปัญญาวิมุติ จะสมบูรณ์ได้
ก็ต่อเมื่อมีปัญญินทรีย์มีเกิดขึ้นแล้ว
.
เพราะความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น
สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะย่อมแวดล้อมด้วยองค์ ๗
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ

ความที่จิตตั้งมั่นแวดล้อมด้วยองค์ ๗ ดังนี้
ย่อมยังสัมมาญาณะ(ความรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจ ๔)
ให้ถึงพร้อมซึ่งความบริบูรณ์ได้

เพราะความบริบูรณ์แห่งสัมมาญาณะ
ย่อมยังสัมมาวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ดังนี้

 

ภิกษุ ท. ! วิชชา เป็นสิ่งที่มาล่วงหน้า
เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
อันติดตามมาด้วยหิริโอตตัปปะ

 

ภิกษุ ท. !
สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้ถึงซึ่งวิชชา มีความเห็นแจ้ง;
สัมมาสังกัปปะ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิ;
สัมมาวาจา ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาสังกัปปะ;
สัมมากัมมันตะ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาวาจา;
สัมมาอาชีวะ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมากัมมันตะ;
สัมมาวายามะ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาอาชีวะ;
สัมมาสติ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้สัมมาวายามะ;
สัมมาสมาธิ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาสติ.
สัมมาญาณะ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาสมาธิ;
สัมมาวิมุตติ ย่อมมีอย่างเต็มที่ แก่ผู้มีสัมมาญาณะ.

– มหาวาร. สํ. ๑๙/๑/๓.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มีนาคม 2018
พฤ อา
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: