มรรค-ผล

25-3-18

เมื่อพูดถึงมรรค ผล
หมายถึง มรรคญาณ ผลญาณ

มรรคญาณหมายถึง การหลุดพ้นจากอาสวะ
เพราะเห็นด้วยปัญญา หมายถึง วิโมกข์ ๓
อนิมิตตวิโมกข์
อัปณิหิตวิโมกข์
สุญญตวิโมกข์

เมื่อมรรคเกิด ผลย่อมเกิด
ได้แก่ ความรู้ชัดในลักษณะอาการที่มีเกิดขึ้น
ขณะหลุดพ้นจากอาสวะ

.
แต่ผลจะสมบูรณ์ได้ ปัญญินทรีย์ต้องสมบูรณ์
ได้แก่ ปัจจเวกขณญาณที่มีเกิดขึ้น

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ(กามภพ)
ที่มีเกิดขึ้น ขณะดำเนินชีวิต

และ

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ(รูปภพ,อรูปภพ)
ที่มีเกิดขึ้น ขณะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ

.

ในกรณที่ปฏิบัติเพื่อรู้โดยตามลำดับ ละโดยตามลำดับ
อย่าประมาทในมรรค ผล ที่คิดว่า รู้แล้ว เห็นแล้ว

.

บางทีพวกเธอจะมีความดำริว่า
ด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอละ พวกเราทำเสร็จแล้ว
สามัญญัตถะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับ
กิจอะไรๆ ที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มี
พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น

เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย
ขอเตือนแก่เธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่
สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ ย่อมอภิรมย์
ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาด ลุ่ม ลึกลงไปโดยลำดับ
หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ ฉันใด

ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการกระทำไปตามลำดับ
มีการปฏิบัติไปตามลำดับ มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลำดับ
มีการกระทำไปตามลำดับ มีการปฏิบัติไปตามลำดับ
มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง

นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๑
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่
ฯลฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ธรรมวินัยนี้ ก็เป็นที่พำนักอาศัยแห่งสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ
สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือ
พระโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล
พระสกทาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
พระอนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
พระอรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: