โสดาบัน

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่างแล้ว
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา(ความเป็นโสดาบัน).

ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ไม่ละธรรมหกอย่างเหล่านี้ คือ

ไม่ละ สักกายทิฏฐิ ;
ไม่ละ วิจิกิจฉา ;
ไม่ละ สีลัพพตปรามาส ;

ไม่ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ไม่ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ไม่ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้แล
เป็นผู้ไม่ควรกระทำให้แจ้ง ซึ่งทิฏฐิสัมปทา.

 

หมายเหตุ;

ไม่ละ สักกายทิฏฐิ ;
ได้แก่ อโยนิโสมนสิการ

ไม่ละ วิจิกิจฉา ;
ได้แก่ มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย และนิพพาน

ไม่ละ สีลัพพตปรามาส ;
ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่สภาวะศิล ที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

 

 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่าง แล้ว
เป็นผู้ควรกระทำให้แจ้ง ซึ่งทิฏฐิสัมปทา
ละธรรม ๖ อย่างเหล่าไหนเล่า ?

ละธรรมหกอย่างเหล่านี้ คือ:

ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าขันธ์ ๕ ของตน) ;
ละ วิจิกิจฉา
ละ สีลัพพตปรามาส

ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่างเหล่านี้แล้ว
เป็นผู้ควรกระทำให้แจ้งซึ่ง ทิฏฐิสัมปทา, ดังนี้แล.

 

หมายเหตุ;

ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าขันธ์ ๕ ของตน) ;
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ

ละ วิจิกิจฉา หมายถึง สิ้นสงสัยในพระรัตนตรัย และนิพพาน

ละ สีลัพพตปรามาส ได้แก่ ศิล ที่เป็นไปเพื่อสมาธิ
ข้อปฏิบัติ การเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น
วิปัสสนาเกิดก่อน สมถะเกิดที่หลัง

ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

 

เพียรละเหตุปัจจัยที่มีอยู่ ได้แก่ พยายามอดทน อดกลั้น กดข่มใจ
ไม่สร้างเหตุออกไปตามความรู้สึกนึกคิดที่มีเกิดขึ้น
ข้อปฏิบัติได้แก่ การเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น
วิปัสสนาเกิดก่อน สมถะเกิดที่หลัง

และทำความเพียรต่อเนื่อง
ข้อปฏิบัติได้แก่ การเจริญวิปัสสนา มีสมถะเป็นเบื้องต้น
สมถะเกิดก่อน วิปัสสนาเกิดที่หลัง

 

เมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาเนืองๆ
เป็นเหตุปัจจัยให้ ละธรรมหกอย่าง เหล่านี้ได้

โฆษณา

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« พ.ค.   ต.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: