โสดาบัน

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่างแล้ว
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา(ความเป็นโสดาบัน).

ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ไม่ละธรรมหกอย่างเหล่านี้ คือ

ไม่ละ สักกายทิฏฐิ ;
ไม่ละ วิจิกิจฉา ;
ไม่ละ สีลัพพตปรามาส ;

ไม่ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ไม่ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ไม่ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้แล
เป็นผู้ไม่ควรกระทำให้แจ้ง ซึ่งทิฏฐิสัมปทา.

 

หมายเหตุ;

ไม่ละ สักกายทิฏฐิ ;
ได้แก่ อโยนิโสมนสิการ

ไม่ละ วิจิกิจฉา ;
ได้แก่ มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย และนิพพาน

ไม่ละ สีลัพพตปรามาส ;
ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่สภาวะศิล ที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

 

 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่าง แล้ว
เป็นผู้ควรกระทำให้แจ้ง ซึ่งทิฏฐิสัมปทา
ละธรรม ๖ อย่างเหล่าไหนเล่า ?

ละธรรมหกอย่างเหล่านี้ คือ:

ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าขันธ์ ๕ ของตน) ;
ละ วิจิกิจฉา
ละ สีลัพพตปรามาส

ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่างเหล่านี้แล้ว
เป็นผู้ควรกระทำให้แจ้งซึ่ง ทิฏฐิสัมปทา, ดังนี้แล.

 

หมายเหตุ;

ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าขันธ์ ๕ ของตน) ;
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ

ละ วิจิกิจฉา หมายถึง สิ้นสงสัยในพระรัตนตรัย และนิพพาน

ละ สีลัพพตปรามาส ได้แก่ ศิล ที่เป็นไปเพื่อสมาธิ
ข้อปฏิบัติ การเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น
วิปัสสนาเกิดก่อน สมถะเกิดที่หลัง

ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแก่การซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) ;
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย) .

 

เพียรละเหตุปัจจัยที่มีอยู่ ได้แก่ พยายามอดทน อดกลั้น กดข่มใจ
ไม่สร้างเหตุออกไปตามความรู้สึกนึกคิดที่มีเกิดขึ้น
ข้อปฏิบัติได้แก่ การเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น
วิปัสสนาเกิดก่อน สมถะเกิดที่หลัง

และทำความเพียรต่อเนื่อง
ข้อปฏิบัติได้แก่ การเจริญวิปัสสนา มีสมถะเป็นเบื้องต้น
สมถะเกิดก่อน วิปัสสนาเกิดที่หลัง

 

เมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาเนืองๆ
เป็นเหตุปัจจัยให้ ละธรรมหกอย่าง เหล่านี้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« พ.ค.   ต.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: