ใบไม้ในกำมือ

สมาธิ

๑. มิจฉาสมาธิ(ขาดความรู้สึกตัว ขณะจิตเป็นสมาธิ)

๒. สัมมาสมาธิ(มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ขณะจิตเป็นสมาธิ)

ข้อปฏิบัติ “ปรับอินทรีย์ ”

๓. ญาณ ๑๖

(ผัสสะ ที่มีเกิดขึ้น ขณะจิตเป็นสมาธิ เฉพาะสัมมาสมาธิ)

ข้อปฏิบัติ ไม่ให้ติดอุปกิเลส “โยนิโสมนสิการ”

ปัญญา

๑. กรรม (กรรมเก่า-กรรมใหม่)

๒. ผัสสะ

๓. โยนิโสมนสิการ

๔. ไตรลักษณ์

๕. ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม(มรรค – อริยมรรค มีองค์ ๘)

๖. อริยสัจ ๔

ทุกข์

สมุทัย

นิโรธ

มรรค

๗.. ปฏิจจสมุปบาท

๘. อริยสัจ ๔

ทุกขสัจ

ทุกขสมุทยอริยสัจ

ทุกขนิโรธอริยสัจ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

๙. นิพพาน

๑๐. จิ. เจ. รุ. นิ.

จิต

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=34&A=6742&Z=6822&pagebreak=0

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=35&A=13904&Z=13972&pagebreak=0

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=35&A=1240&Z=1498

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=34&A=8195&Z=8270

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=29&A=9094&Z=10136

สิงหาคม 2017
พฤ อา
« ก.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: