นายพรานกุกุกฏมิตร

เรื่องราวของ ผู้เป็นโสดาบัน ได้สามีเป็นนายพรานล่าเนื้อ
คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน 

นางยังเป็นเด็กหญิงเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว
ก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ เป็นภาระหนัก
เพราะฉะนั้น สามีของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเนื้อ.

ความสิเนหาในก่อนได้ครอบงำธิดาของเศรษฐี
พร้อมกับการเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรนั้นแล.

จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำนี้ไว้ว่า

ความรักนั้น ย่อมเกิด เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ อย่างนี้ คือ

เพราะการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑

ดุจดอกบัวเกิดในน้ำ (เพราะอาศัยเปือกตมและน้ำ) ฉะนั้น.

ธิดาของเศรษฐีนั้นได้ไปสู่ตระกูลของพรานเนื้อ เพราะความสิเนหาในปางก่อน
แม้พวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในท้องของนางนั่นแล.

แม้เหล่าสะใภ้ของนางบังเกิดในที่นั้นๆ เจริญวัยแล้ว
ได้ไปสู่เรือนของชนเหล่านั้นนั่นแหละ.

ชนเหล่านั้นทั้งหมดปฏิบัติเจดีย์ในกาลนั้น ด้วยประการฉะนี้แล้ว
จึงได้บรรลุโสดาปัตติผล ด้วยอานุภาพแห่งกรรมนั้น ดังนี้แล.

เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร จบ.

หมายเหตุ:

บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ถึงแม้ภพชาติการเวียนว่าย ตายเกิดในวัฏฏสงสาร สั้นลงก็ตาม
ก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ

 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=19&p=8

 

 

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: