พระอนุรุทธาจารย์

อภิธัมมัตถสังคหะ

พระอนุรุทธาจารย์ เขียนไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  เขียนตามความรู้ที่ท่านมีอยู่

http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%9 … %E0%B8%B0/

ปริเฉทที่ ๑

http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%9 … %E0%B9%91/

“นิพพาน มีลักขณาทิจตุกะ หรือวิเสสลักษณะเพียง ๓ ประการเท่านั้น คือ ไม่มี ปทัฏฐาน เหตุใกล้ให้เกิด
เพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุจากปัจจัยทั้งปวง”

งั้น โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เป็นหมัน

นิพพาน

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสแสดงอดีตชาติของพระกุณฑธานะ จบลงแล้ว จึงตรัสกับพระกุณฑธานะนั้นว่า

“ภิกษุ เธออาศัยกรรมลามกนี้ จึงมีเรื่องอันแปลกเช่นนี้แล้ว

บัดนี้ การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเช่นนั้นอีก ไม่สมควร
เธออย่ากล่าวอะไรๆ กับภิกษุทั้งหลายอีก

จงเป็นผู้ไม่มีเสียง เช่นกังสดาลอันเขาตัดขอบปากแล้ว
เมื่อทำอย่างนั้น จักเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพาน” ดังนี้แล

เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า…

“เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกะใครๆ ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้ว จะพึงตอบเธอ
เพราะการกล่าวแข่งขันกันย่อมทำให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบ พึงถูกต้องเธอ

ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ ดังกังสดาลที่ถูกจำกัดแล้วไซร้
เธอนั่นย่อมบรรลุพระนิพพาน การกล่าวแข่งขันโต้ตอบกัน ย่อมไม่มีแก่เธอ.”

กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ม.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: