สุญญตากับอนัตตา

ดูจากที่พูดมา “อนัตตาเป็นธรรมหนึ่งในไตรลักษณ์มีไว้เพื่อพิจารณาสู่กระแสธรรม”

บ่งบอกถึง ความถือมั่นเกี่ยวกับความเป็นนั่น เป็นนี่

การที่กล่าวว่า อนัตตาเป็นธรรมหนึ่งในไตรลักษณ์มีไว้เพื่อพิจารณาสู่กระแสธรรม เป็นเรื่องของอารมณ์บัญญัติล้วนๆ

ทำไมจึงเป็นแบบนั้น เหตุปัจจัยจาก คำว่า เพื่อพิจรณา เป็นลักษณะของความมีตัวตนเข้าไปเกี่ยวกับของสภาพธรรมที่มีเกิดขึ้น

แล้วเกิดการน้อมเอา คิดเอาเองว่า สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตา

สภาวะอนัตตา เกิดจากจิตที่เกิดการปล่อยวางกับสภาพธรรมที่กำลังมีเกิดขึ้น

ลักษณะที่มีเกิดขึ้นเด่นชัดของสภาวะอนัตตาคือ

รูปส่วนรูป นามส่วนนาม แยกขาดออกจากกัน ทำงานคนละส่วน

ปราศจากตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาพธรรมที่กำลังมีเกิดขึ้น(อนัตตลักขณะ)

มีลักษณะอาการที่มีเกิดขึ้นเหมือนสุญญตา

แตกต่างตรงเหตุปัจจัยของความมีเกิดขึ้น

อนัตตาเกิดจากจิตปล่อยวาง

สุญญาตา เกิดจาก สัมมาสมาธิ

นี่ก็เหมือนกัน กับคำพูดนี้ “สุญญตาเป็นสภาวจิตที่ปราศจากความมัวหมองจากกิเลส ตัณหา ราคะโดยสิ้นเชิง”

พูดแบบนี้ พูดแบบสมมุติบัญญัติ ไม่ใช่จากการรู้จากผลของการทำความเพียร

สภาพธรรมที่มีชื่อเรียกว่า สุญญตา

เป็นสภาพธรรมที่มีเกิดขึ้น ขณะจิตเป็นสมาธิ(สัมมาสมาธิ)

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ขณะจิตเป็นสมาธิอยู่(รูปฌานและอรูปฌาน)

เป็นเรื่องรูปกับนาม สิ่งที่มีเกิดขึ้นกับใจที่รู้ ไม่ปะปนกัน

ปราศจากความมีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาวะ

มีเกิดขึ้นเองตามความเป็นจริง ไม่ได้เกิดจากการน้อมเอาคิดเอา นี่รูป นี่นาม

อนัตตลักขณสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=479&Z=575

 

เป็นอุบาย ในการฝึก ละความมีตัวตน ของตน ที่มีอยู่

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: