อสัปบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปบุรุษ

อสัปบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปบุรุษ

[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกว่า
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกว่าสัปบุรุษ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟัง ฯลฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเป็นไฉน บุคคลบางคน ในโลกนี้
เป็นคนมักฆ่าสัตว์ มักลักทรัพย์ มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูด
คำส่อเสียด มักพูดคำหยาบ มักพูดคำเพ้อเจ้อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกว่า อสัปบุรุษ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปบุรุษเป็นไฉน บุคคลบางคน ในโลกนี้
เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์อีกด้วย
เป็นผู้มักลักทรัพย์ด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์อีกด้วย
เป็นผู้มักประพฤติผิดในกามด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกามอีกด้วย

เป็นผู้มักกล่าวเท็จด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้กล่าวเท็จด้วยตนเอง
เป็นผู้มักกล่าวคำส่อเสียดด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้กล่าวคำส่อเสียดอีกด้วย เป็นผู้มักกล่าวคำหยาบด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้กล่าวคำหยาบอีกด้วย
เป็นผู้มักกล่าวคำเพ้อเจ้อด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้กล่าวคำเพ้อเจ้ออีกด้วย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า
อสัปบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปบุรุษ ฯ

หมายเหตุ:

เรื่องนี้ มีจริง มีอยู่ในสังคมปัจจุบันนี่แหละ เหตุหนึ่งคือ เป็นวิถีการดำเนินชีวิต ของบุคคล บางกลุ่มด้วย

นี่แหละเหตุปัจจัยของแต่ละคน เมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยพร้อม เขาทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมพบหนทางประเสริฐ คือ ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ เหมือนกันหมด

เพียงแต่ จะเวียนว่ายในวัฏฏสงสารอีกนานเท่าไหร่นั้น แล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆ ฉะนั้น จึงไม่ควรปรามาสกันหรือว่ากัน ควรให้อภัยกันและกัน

วลัยพรเอง บางครั้งยังมีอยู่ บางครั้ง สติไม่ทัน หลงสร้างเหตุออกไป พอมีสติ ได้แต่เสียใจ กับสิ่งที่กระทำลงไป เรารู้ แต่เขาไม่รู้ คนที่รู้ จึงผิด ผิดเพราะ เป็นเหตุให้ ผู้อื่นสร้างเหตุ จากความไม่รู้ที่มีอยู่

เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม กรรมส่งผล ผู้ที่รู้แล้ว ย่อมยอมรับได้ และหยุดตัวเองได้ทันมากขึ้น

ผิดกับผู้ที่ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ ย่อมหยุดไม่ได้ ย่อมหลงสร้างเหตุของ การเกิดภพชาติใหม่ ให้เกิดขึ้นต่อไป

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=21&A=5845&Z=6072

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: