๑๐. อวิชชาสังโยชน์

อวิชชาสังโยชน์ แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องผูกสรรพสัตว์ไว้ คือ ความโง่ ความหลง ไม่รู้ความเป็นจริง องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก ในอกุศลจิต ๑๒ ดวง

อวิชชา แปลว่า ความไม่รู้ มีอยู่ ๖ นัย คือ

นัย ๑ คือ อญฺญาณทสฺสนอวิชฺชา ความรู้โดยทั่วๆไป

นัย ๒ คือ อปฏิปตฺติอวิชฺชา ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง มิจฺฉาปฏิปตฺติอวิชฺชา ปฏิบัติอยู่ แต่ปฏิบัติผิด ๑

นัย ๓ ไม่รู้เวทนา ๓ คือ ไม่รู้โสมนัสเวทนา ไม่รู้โทมนัสเวทนา และไม่รู้อุเปกขาเวทนา

นัย ๔ คือ ไม่รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

นัย ๕ คือ ไม่รู้คติทั้ง ๕ ได้แก่ มนุสสคติ เทวคติ นิริยคติ เปตคติ ติรัจฉานคติ

นัย ๖ คือ ไม่รู้ทวารทั้ง ๖ และไม่รู้อารมณ์ทั้ง ๖

เช่น เมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีสติกำหนดรู้

มีนาคม 2020
พฤ อา
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: