๔. กามราคสังโยชน์

กามราคสังโยชน์  แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องผูกสรรพสัตว์ไว้ คือ ความกำหนัดติดในกามคุณ ๕ องค์ธรรม ได้แก่ โลภเจตสิก ในโลภมูลจิต ๘ ดวง

กามราคะ ความกำหนัดด้วยอำนาจของกิเลสกาม และวัตถุกาม ได้แก่ ความพอใจในกามคุณ ๕

เช่น เมื่ออิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่น่าปรารถนามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้สึกอยากได้ ชอบใจ จัดเป็นกามรคสังโยชน์

ความติดในกามคุณ มีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. อปายคมนียะ ได้แก่ กามราคะที่นำไปสู่อบายภูมิ เช่น เมื่อกามรมณ์ทั้ง ๕ มากระทบทวารทั้ง ๕ แล้วมีความยินดีพอใจเป็นอย่างมาก คือ เกินขอบเขตแห่งศิลธรรม จนถึงสามารถล่วงอกุศลกรรมบถได้

ตัวอย่างเช่น ความพอใจในรูปที่มากระทบ สามารถให้กระทำกรรม อันเป็นกาเมสุมิจฉาจารได้

๒. อปายคมนียะ ได้แก่ กามราคะที่ไม่นำไปสู่อบายภูมิ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ

ก. อย่างหยาบ ได้แก่ ความพอใจในกามารมณ์ทั้ง ๕ ดังกล่าวมาแล้วนั้น แต่ความพอใจนั้น ถึงหากมีอยู่ก็ไม่รุนแรง เป้นความพอใจที่ปรากฏอยู่ แต่ในใจเพียงเล็กน้อย

ข. อย่างละเอียด ได้แก่ กามารมณ์ทั้ง ๕ เมื่อมากระทบทวารทั้ง ๕ แล้วไม่อาจให้เกิดความยินดีติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆได้

เช่น  รูปารมณ์ที่มากระทบทางตา แม้จะมีความสวยงามสักเพียงไรก็ตาม ไม่สามารถทำให้เกิดความกำหนัดยินดีติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆได้

พระโสดาบัน ละกามราคะที่จะนำไปสู่อบายได้โดยเด็ดขาด

พระสกทาคามี ละกามราคะที่จะไม่นำไปอบายอย่างหยาบได้

พระอนาคามี ละกามราคะที่จะไม่นำไปอบายอย่างละเอียดได้

ธันวาคม 2020
พฤ อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: